Tập huấn, phổ biến pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, công tác dân số -KHHGĐ và phòng chống dịch bệnh năm 2020

19/11/2020 14:04 GMT+7

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2020; thực hiện kế hoạch số 247/KH-NS2 ngày 08/5/2020 của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội về việc thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh truyền nhiễm, HIV-AIDS và các tệ nạn xã hội trong CBCNV-LĐ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2020; ngày 18/11/2020, Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội Công ty phối hợp với Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Tổng cục dân số (Bộ Y tế), Trung tâm y tế Quận Long Biên tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống HIV/AIDS, dân số KHHGĐ và phòng chống các dịch bệnh theo mùa năm 2020.
 
 
Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Tân Sơn - Phó giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, ông Nguyễn Minh Quốc - Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Long Biên cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên thế giới, trong nước và Thành phố Hà Nội; những kiến thức cơ bản và kết quả đã đạt được trong công tác về phòng, chống HIV/AIDS; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và phòng chống bệnh truyền nhiễm.
 
 
Qua buổi tuyên truyền, ngoài các kiến thức về pháp luật phòng chống HIV/AIDS, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, CBCNV Công ty còn được thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là nâng cao ý thức trong thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và những người xung quanh bằng việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.