Hưởng ứng chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

17/06/2021 10:44 GMT+7

Hưởng ứng chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, góp thêm nguồn lực để tăng cường phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn sức khỏe của nhân dân; Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã phát động các tổ chức đoàn thể và toàn thể CBCNV Công ty đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và Quỹ Vaccine Việt Nam, trong đó cán bộ, công nhân viên ủng hộ tối thiểu một ngày lương.

 

 
 Nguồn kinh phí ủng hộ của doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể và người lao động Công ty đã được kịp thời gửi tới Quỹ Vaccine Việt Nam, chính quyền địa phương thông qua Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên, huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn và một số đơn vị cấp nước trong vùng dịch bệnh.

 

 

 Cùng với việc triển khai các phương án phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức sản xuất cấp nước trong điều kiện cao điểm dịch bệnh; Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội cũng phối hợp với Trung tâm y tế quận Long Biên, huyện Gia Lâm, Đông Anh tổ chức tiêm Vaccine phòng chống Covid - 19 cho toàn thể CBCNV Công ty. 

 

  

 

Trước những diễn biến phức tạp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội sẵn sàng các biện pháp, phương án, kịch bản phòng chống dịch, quán triệt CBCNV tự giác khai báo y tế, tuân thủ yêu cầu 5K, thực hiện tốt quy định phòng chống dịch, tự bảo vệ sức khỏe của cá nhân, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đảm bảo an toàn sản xuất cấp nước phục vụ nhân dân./.