Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội

25/03/2015 15:49 GMT+7

Ngày 20/03/2015, tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội. Kết quả đấu giá bán cổ phần như sau:
- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 18.821.700 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 198 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 198 NĐT
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 850.300 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 198 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 850.300 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 200.000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 18.000 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 18.000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 10.018 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 198 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 198 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 850.300 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 8.518.200.000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/03/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/03/2015
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/03/2015 đến ngày 27/03/2015.