CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG

28/04/2019 15:27 GMT+7

Ngày 23/4/2019, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã phối hợp với Công ty tư vấn và đào tạo Cuộc sống đúng nghĩa tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng giao tiếp với khách hàng” cho CBCNV khối kinh doanh nước sạch.

Với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ nhận thức và hành động của CBCNV trong quá trình tác nghiệp để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng với mục tiêu “Lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh”, ngày 23/4/2019, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã phối hợp với Công ty tư vấn và đào tạo Cuộc sống đúng nghĩa tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng giao tiếp với khách hàng” cho  170 CBCNV khối kinh doanh nước sạch. Đây là một trong những chương trình đào tạo trong kế hoạch đào tạo năm 2019 của Công ty.


Bên cạnh những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết trong công tác chăm sóc và giao tiếp với khách hàng, các học viên đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc để cùng trao đổi, thảo luận tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm giải quyết tốt mọi tình huống trong quá trình triển khai nhiệm vụ.


Ngoài việc cần nắm vững chuyên môn,thông qua khóa đào tạo, mỗi CBCNV đã nhìn nhận rõ hơn vai trò của kỹ năng giao tiếp trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nhận thức đúng trách nhiệm của bản thân nhằm đem đến sự hài lòng cho mỗi khách hàng được phục vụ, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực cấp nước.